Τί προσφέρουμε

Ανάπτυξη πωλήσεων τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων

 • Οι ομάδες που διαθέτουμε γνωρίζουν την αγορά και τους σημαντικούς παράγοντες, από εταιρικούς πράκτορες μέχρι retail leisure, από TMCs μέχρι OTAs, από MICE μέχρι Groups, από Tour Operators μέχρι ειδικευμένους πράκτορες.
 • Οι ομάδες που διαθέτουμε κατανοούν τους τρόπους που οδηγούν στην αύξηση εσόδων και έχουν εφοπλιστεί με τα απαραίτητα εργαλεία για να το επιτύχουν. Βάσεις δεδομένων καλύπτουν όλα τα εμπορικά τμήματα, οι τοπικοί μας τυπογράφοι και προμηθευτές συντελούν στην μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης, οι τοπικές μας επαφές και δημόσιες σχέσεις σας βοηθούν να ακουστήτε, το bigblueroad τμήμα μας μπορεί να χτίσει ιστοσελίδες και να σας διαφημήσει στο internet και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσελκύοντας το κοινό που επιθυμείτε.
 • Οι ομάδες που διαθέτουμε συνδιάζουν τοπικό ταλέντο με ισχυρή δομή υποστήριξης. Πιστεύουμε σε ισχυρές εσωτερικές πωλήσεις που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των εξωτερικών πωλήσεων, στοχεύοντας σε πιθανούς πελάτες μέσα από τηλε-πωλήσεις και προσφέροντας συνεχή CRM υποστήριξη στους σημαντικότερους πελάτες.
 • Οι ομάδες που διαθέτουμε προστατεύουν το υπάρχον και εστιάζουν σε αυτό που λείπει. Διασφαλίζουμε ολοκληρωμένη κάλυψη της αγοράς για την επιτυχή ολοκλήρωση πωλήσεων σε δευτερεύουσες περιοχές, διατηρώντας την προσοχή μας στους πιο σημαντικούς και κερδοφόρους πελάτες και περιοχές.
 • Οι ομάδες που διαθέτουμε είναι ενεργητικές, αυτόνομες, ικανές να προσθέσουν αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία σας. Βασιζόμαστε σε μείγμα εμπειρίας και νέων προσώπων.

Περισσότερες πληροφορίες (EN)

Διεθνές marketing τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων

To marketing έχει να κάνει με την επικοινωνία. Εστιάζουμε στην δημιουργία μίας ισχυρής φωνής για την προώθηση του brand για τους πελάτες μας. Η στρατηγική μας ενσωματώνει πωλήσεις με παραδοσιακό και διαδικτυακό marketing που διασφαλίζει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας.

H εμπειρία της Discover σε διεθνές ταξιδιωτικό και τουριστικό marketing καλύπτει μία ολοκληρωμένη συλλογή υπηρεσιών που εξυπηρετεί εμπόριο και καταναλωτές και εξασφαλίζει την ευρεία αναγνώριση και κατανόηση των πελατών μας.

Περισσότερες πληροφορίες (ΕΝ)

Διαδικτυακό marketing

Η διαδικτυακή δράση της Discover, μέσα από το τμήμα μας, www.bigblueroad.com, βοηθά ταξιδιωτικές και τουριστικές εταιρείες να δημιουργήσουν στρατηγικές υψηλής επίδρασης σε διεθνής αγορές.

Περισσότερες πληροφορίες (EN)

Business Process Outsourcing (BPO)

H Discover προσφέρει μεγάλη σειρά από BPO υπηρεσίες:

 • Αντιπροσώπευση μέσω τηλ. κέντρου
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείρηση πρακτορείων και επίλυση προβλημάτων
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων αναφορών πωλήσεων και εσόδων
 • Ανάλυση προμήθειας
 • Διαχείρηση παραπόνων

Περισσότερες πληροφορίες (EN)